činnosti na týden 29. dubna - 3. května 2019

INTEGROVANÝ BLOK:     ČÁP JEDE V KOČÁŘE

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • 30. 4. – stavění MÁJE
 • máte-li doma zajímavou knihu (nebo jiné materiály) o pravěku na čtení, nebo prohlížení můžou je děti přinést ukázat

 RANNÍ ÚKOL:

 • Plnění obálkovou metodou – celotýdenní projekt
 • Sudoku
 • Puzzle
 • Počet
 • Jiný v řadě
 • Stíny

 ČETBA:  Pohádkové sluníčko – V. Čtvrtek

 

 RANNÍ KRUH:

 • zážitky z víkendu
 • porovnávání počtu – názory dětí
 • „Máš zlý zážitek?“
 • činnosti, pojmy, události týkající se pravěku – rozhovory, DH
 • práce s obrázky – pojmy, manipulace podle instrukcí
 • manipulace s přírodninami
 • dětská jóga
 • motivační tabule – denní záznamy

ŘÍZENÉ ČINNOSTI:

Seznamování se s naší dávnou historií formou didaktických her, pozorování, manipulačních činností, rozhovorů, prohlížení encyklopedií

 • porovnávání počtů, odhad počtu
 • poznávání hmatem
 • sestavování podle linie
 • manipulace s přírodninami
 • rozvoj kooperativních dovedností

 POBYT VENKU:

 • pozorování změn v přírodě vlivem působení počasí
 • pojmenování kytiček v zahrádkách
 • sledování množství vody v řece na měřidle
 • pozorování ekosystému řeky, pole
 • hry na písku – vykopávky
 • překážková dráha – zahrada
 • výzkum terénu - zahrada

  MANIPULAČNÍ HRY

  KOSTKY A AUTA

  • mozaiky – vyplnění plochy
  • puzzle
  •  přikládání kostek na dané místo, přiřazování počtem

  PÍSEK A VODA

  DÍLNA

  • pískové obrázky – nalepování
  • práce s barevným pískem
  •  krajina - reliéf
  • zatloukací podložky s obrysem obydlí
  • obydlí – 3D rozměr – modelína, špejle

  KNIHY A PÍSMENA

  POKUSY A OBJEVY

  • sestavování– tvarová podobnost
  • omalovánky k tématu
  • vyhledávání názvů
  •  hoří cukrová kostka?
  • eko laboratoř – filtrace vody

  ATELIÉR

  DOMÁCNOST

  • práce s kůží – nalepování aplikací
  • tvarování keramické hlíny

   

  •  bramborové placky, placky z mouky – pečení

  DRAMATIKA

  HUDBA

  • práce a výroba nádobí, korálů z hlíny - vypalování v peci
  •  poslech a určování zvuků

  INTERAKTIVNÍ TABULE

  POHYB

  • Ekabinet- jaro
  • dětské cestopisy, pohádky k přiblížení doby pravěku
  •  prolézání housenkou
  • delší turistická vycházka
  • pohyb plazením
  • hmatový chodník