činnosti na týden 1. - 5. 4. 2019

INTEGROVANÝ BLOK:       “ VOLÁM TĚ SLUNÍČKO „ – vynášení MORENY, smrtná neděle

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

Předškolní děti – 3. 4. 2019 – ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

 

 RANNÍ ÚKOL:

 

  PO –  kopírování cesty pomocí dostupného materiálu – rozvoj jemné motoriky

  ÚT -   rozvoj před čtenářské gramotnosti – podobnost písmen

  ST  -   rozvoj jemné motoriky – návleky, starší děti permutace

  ČT -   dechová cvičení – balónek do kelímku

  PÁ –  rozvoj tělesných schopností – chůze po lavičce se zátěží

 

 ČETBA: Radek Pilař – „Hodiny s kukačkou“

 

 RANNÍ KRUH:

 • Víkendové zážitky – vyprávění
 • Pravidelné rozcvičky, dětská jóga, prvky OS
 • Hodnocení činností dne
 • Kalendář přírody na tabuli
 • Řešení konkrétních situací
 • Logopedické chvilky – „Č, Š, Ž“

Řízené činnosti:

 • Rozvoj hrubé motoriky – koordinace oko mozek
 • Připomenutí tradice vynášení Moreny
 • Rozvoj kooperativních činností v tvořivých situacích
 • Procvičování pravá levá vzhledem k osobě
 • Porovnávání počtu více X méně i se zápisem

 POBYT VENKU:

 • pozorování měnící se přírody vlivem počasí
 • tvoření z přírodnin – klacíky, hlína
 • spontánní hry na vymezeném prostoru
 • první velikonoční výzdoba – pozorování, pojmenování
 • pojmenování věcí kolem sebe
 • zahrada – bezpečná jízda na dopravních prostředcích,

pojmenování prvních kytiček, travičky

MANIPULAČNÍ HRY

KOSTKY A AUTA

 • Sledování cest, tvarová podobnost – trojúhelník, čtverec, obdélník ze slámky
 • Puzzle – jarní tematika

 

 • Postava z kostek – obrys, stavba na předlohu velkého formátu

 

PÍSEK A VODA

DÍLNA

 • písmena v moukovničce podle předlohy
 •  škrobová smrtka
 • práce s textilním materiálem
 • nářadí, náčiní – tvarová podobnost

KNIHY A PÍSMENA

POKUSY A OBJEVY

 • předškoláčci – úlohy z obálky
 • písmena z modelíny – vystavování pomocí brčka
 • tvar písmen – kopírování barvou a vatovými tyčinkami
 • barvení plochy jarovou vodou – vytváření obrázku pomocí bublin
 • kulička v krabici

ATELIÉR

DOMÁCNOST

 • kresba nohou v různých polohách
 • kresba pírky připevněnými na prstech
 • mufinky z přírodnin – využití kleštiček, lžičky při přenášení materiálů

DRAMATIKA

HUDBA

 • výroba loutky – MORENA – hra na paní Zimu
 • rytmizace slov na ozvučná dřívka
 • poslech a zpěv jarních písní
 • Malý princ – poslech skladby

INTERAKTIVNÍ TABULE

POHYB

 • Smart – předjaří
 • Grafomotorika na velké ploše – ovál, řízená linie

 

 • Rozvoj hrubé motoriky – podlézání, přelézání, cvičení s náčiním, na nářadí
 • Hra – „Jaro, jsi tady?“