Český jazyk 9

.Úkoly v rámci mimořádného volna:

V případě jakýchkoli dotazů mne kontaktujte na: jaroslava.stupavska@skola-rosice.net

Dobrý den, od příštího týdne budeme mít vždy 1x týdně hromadný videoovor pomocí Messengeru, kde si vysvětlíme probírané učivo, zodpovíme dotazy, atd. Prosím, aby si všichni,kteří mají tu možnost,zprovoznili Messenger. První společný videohovor proběhnev úterý, 31. 3., od 9.00. Společná výuka bude trvat 30 - 45 min. 

 

Úkoly 23.- 27. 3. 2020

MLUVNICE: 

- Pravopisné cvičení velká písmena - viz příloha nahraná níže – zašli mi na email do 23.3. - žáci, kteří splinili: Ondra Š., Honza, Tom, Barča, Luky, Klaudi, Esťa, Sabča, Ondra Ch., Míša, Verča, Áďa,Jirka

- Zapiš si do sešitu na mluvnici zepředu rámeček ze strany 74 a pod to vytvoř cv. 3 ze strany 75

- PS str. 37 cv. 1 do textu doplň uvozovky+b – vyfoť a zašli mi na email do 23.3. - žáci, kteří splinili: Honza, Ondra Š., Klaudi, Barča, Esťa, David, Luky, Ondra Ch., Sabča, David, Míša, Verča, Áďa, Jirka

- PS str. 46 cv. 1,3,4

- PS str. 47 cv. 6 – vyfoť a zašli do 26. 3.- bude známkováno, žáci, kteří vytvořili: Ondra Š., Klaudi, Esťa, Ondra, Luky, Sabča, Ondra Ch., Honza, David, Verča, Áďa, Míša, Jirka

- PS str. 48 cv. 9, 10 (David, Ondra mají dobrovolně) – vyfoť a zašli do 26. 3. - žáci, kteří vytvořili - Klaudi, Esťa, Honza, Verča, Áďa, Míša, Jirka

LITERATURA:

- zápis do sešitu na literaturu (zepředu) – viz prezentace nahraná níže

- práce s PL Deník Anne Frankové – viz příloha níže, úryvek si přečti, pokud máš možnost vytiskni si a vlep si do sešitu na literaturu zepředu, pokud si PL nemůžeš vytisknout, nevadí, přepiš si pouze otázky a zodpověz je, zodpovězené otázky mi vyfoť a pošli na email do 24.3.(máš-li problém s vyfocením a odesláním, přepiš otázky do mailu a pošli mi je) -žáci,kteří splnili: Klaudi, Tom, Honza, Áďa, Sabča, Ondra Ch., Luky, Ondra Š., Míša,Barča, Esťa,Jirka, David, Verča.

SLOH:

- učebnice str. 109 – 110 cv. 1 – vypracuj do sešitu na sloh zezadu, vyfoť mi a zašli, máš-li problém s vyfocením a zasláním, napiš mi odpovědi do emailu a posléze si je zapíšeš do sešitu 

(Připomínám: metafora = přirovnání na základě podobnosti – slzy rosy, personifikace = zosobnění – voda kvílela, epiteton = básnický přívlastek - tajemný rybník, básnické přirovnání = štíhlý jako jedle)

 

 Žáci připravující se na přijímací zkoušky:

- všichni vypracují z PS Přijímačky v pohodě test č. 3 – odpovědi zaznamenejte do záznamového archu, ten mi vyfoťte, zašlete a já Vám následně zašlu zpětnou vazbu, zašli do 25. 3. 2020 - žáci, kteří splnili: Sabča, Klaudi, Tom, Jirka

- vypracuj PL nahraný v souborech níže, zašli do 27. 3. - žáci, kteří splnili: Tom,Sabča

- budeš-li mít všechnu přípravu hotovou, napiš mi, pošlu Ti další materiály k procvičování

 

Výchova k občanství

- zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=waj5KV8gqvI&t=221s dle tohoto videa si vytvoř zápis a vlož si do portfolia na Vo

 Výchova ke zdraví

- vytvoř zajímavý, poutavý plakát informující o prevenci v rámci COVID-19, důležité kontakty v rámci republiky i našeho kraje, základní informace, obrázky, odkazy, zajímavosti – čtvrtka formátu A4 – kontrola bude provedena po návratu do školy a bude známkováno


Úkoly 11.- 20. 3. 2020

MLUVNICE: 

- uč. str. 84,85 - vytvořit do sešitu na mluvnici zepředu výpisky s názvem Vlastní jména - vytváříte výpisky z informací, nikoli celé opisujete

- uč. str. 86 cv. 1,2,3 - zaslat vytvořené emailem (jaroslava.stupavska@skola-rosice.net) do 19. 3. 2020 - úkol splnili: Klaudi, Sabča,Luky, Verča, David, Ondra Š., Honza, Tom, Áďa. Úkol nesplnili: Ondra Ch., Jirka, Barča, Krista, Ester, Dominik, Míša.

- PS str. 39 - 42

LITERATURA:

- vypracování PL - Rexlexe 2. světové války v literatuře

SLOH:

- do sešitu na sloh opsat oranžový rámeček z učebnice str. 109

- PS str. 54

 

V rámci nynějšího samostudia všem doporučuji procvičování na níže uvedených odkazech (aktuálně se především zaměřte na pravopis vlastních jmen, druhy vedlejších vět, významové poměry a složitá souvětí):

www.naucsepsat.cz

www.procestinu.com/

https://zcsol.cz/index.php?s=stranky_predmetu/e_learning/ucebnice_cj&fbclid=IwAR0_MQv7r5-bt5CZ4enmKdyY6QFx8ATDSThzjAWOoD_xxoYcyLFAmVAbcxA

www.pravopisne.cz

www.umimecesky.cz

www.mojecestina.cz

Žáci připravující se na přijímací zkoušky(Jirka, Tom, Ondra Ch., Klaudi, Míša, Barča, Esťa, Sabča): - mnou zaslané materiály + https://learntube.cz/?page=course&a=74&fbclid=IwAR2WjifolENKlu3YOokQDogtEpYaPBcTNAkYgqEfvBFutVZOe3SNnVRk3JA

Česká televize připravuje pro žáky připravující se na přijímací zkoušky pravidelný pořád,více na www.ceskatelevize.cz .

Průběžně mi zasílejte vypracované testy, opravené s komentářem Vám zašlu zpět spolu s dalším testem. 

Test splnili pouze: Klaudi (dokonce již 4), Jirka, Sabča Ondra Ch.


Výchova k občanství

- zjistit informace (co je to za dávku, kdo na ni má nárok, částka) a sepsat si na papír (buď ručně či na PC) k tématu sociální dávky: přídavky na dítě, porodné, pohřebné, dávky v hmotné nouzi, přídavek na bydlení, příspěvek na péči, sociální příplatek, dávky pěstounské péče, dávky pro zdravotně postižené + aktuální informace- mimořádná okamžitá pomoc, ošetřovné


 Výchova ke zdraví

- vytvořt referát na téma: civilizační choroby - co to je, jak jim předcházet, jaké nemoci tam spadají + si vybrat 1 nemoc a na ni se blíže zaměřit - (min. 3 informační zdroje, minimálně 1 A4 - Times New Roman 12, plus obrázek - nevztahuje se do rozsahu referátu,  ... referát nespočívá v systému práce CTR+C -) CTR+V), referát bude vytvořen na PC a zaslán na email (jaroslava.stupavska@skola-rosice.net) do 20.3.2020 - úkol nesplnili: Dominik, Barča, Krista, Áďa


Dějepis

 

Zadání 25.3. - 1.4.2020

 

Do 1.4.2020 prosím o prostudování kapitol:  Československý domácí odboj 1942-1944, Československý zahraniční odboj 1942-1944. Najdete v učebnici na stranách 80-81 a 82-83. Žáci vypracují cvičení k těmto kapitolám v pracovním sešitě na stranách 36 a 37. Zápis si mohou vytisknout + vlepit do sešitu či přepsat.

 

Doporučuji filmy Lidice a Anthropoid + odkazy: -          https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byly-vyhlazeny-lidice-10-cerven-150942

 

 

 

 

Zápisy

 


 

Československý domácí odboj 1942-1944

Odbojové hnutí v českých zemích bylo v období heydrichiády téměř rozbito. Na přelomu roku 1942-1943 se začaly vytvářet nové odbojové organizace např. Přípravný revoluční národní výbor (PRNV), Rada tří atd.

Cíle domácího odboje:

a)      navázat kontakt s čsl. exilovou vládou v Londýně

b)      navázat kontakt s dalšími odbojovými organizacemi

c)      příprava povstání proti okupantům

V českých zemích působily partyzánské oddíly.

Nacistický teror = odbojáři a partyzáni byli vystaveni mučení – mnoho z nich skončilo na popravišti nebo v koncentračních táborech.

V roce 1943 vznikl na Slovensku vrcholný orgán odboje = Slovenská národní rada.

 

Československý zahraniční odboj 1942-1944

Československá exilová vláda (prezident Edvard Beneš, ministr zahraničních věcí Jan Masaryk) se snažila o obnovu republiky.

V roce 1942 prohlásily západní mocnosti mnichovskou dohodu za neplatnou.

V roce 1943 byla podepsána československo-sovětská smlouva, která ovlivnila poválečný vývoj v Československu.

 

Vojenský zahraniční odboj se rozrostl o jednotku v SSSR a českoslovenští vojáci se aktivně podíleli na porážce nacistického Německa a jeho spojenců. 


Zápisy prosím zapsat do školního sešitu. Úkoly v pracovním sešitě budu kontrolovat po návratu do školy a hodnotit známkou.

Zadání 17.3.-24.3.2020 
Z důvodu delšího uzavření školy, prosím o doplnění pracovního listu (viz příloha). První a druhou stranu máme hotovou (pokud byl někdo nemocný před 11.3. doplní si i strany 1 a 2). K vyplnění pracovního listu využijte prezentaci (viz příloha). List si vytisknete nebo přepište, jelikož bude sloužit jako zápis. K doplnění látky si přečtěte kapitoly v učebnici na stranách 76-77 a 78-79. V pracovním sešitě vyplňte strany 34 a 35 (budu známkovat).

 

Pracovní list (=zápis) "Protektorát" dokončíme a doplníme spolu po návratu do školy.

Do 16.3.2020 prosím o prostudování kapitol:  Protektorát Čechy a Morava 1939-1941, Československý zahraniční odboj 1939-1941. Najdete v učebnici na stranách 68-69, 70-73 a 74-75. Žáci vypracují cvičení k těmto kapitolám v pracovním sešitě na stranách 31, 32, 33. 

 

Tělesná výchova – chlapci - na období mimořádného volna:

- každé ráno (či dopoledne – po vyspání) protahovací cvičení 

- během dne alespoň 20 kliků –  tělovýchovná chvilka, uvolnění od „práce“ na počítači a zvýšení úrovně zdatnosti

- večer - relaxační cvičení pro chvíle pohody

- v rámci možností turistika v přírodě

- posilovací cvičení (např. sedy -lehy, cvičení s činkou – místo činky můžete mít plnou umělohmotnou láhev - 1,5l – malá zátěž, střední počet opakování, kliky s oporou o stěnu,…)

DOMÁCÍ ÚKOL:

 Údaje zaznamenej na papír, splnění úkolu budu hodnotit první společnou hodinu Tv -  po skončení mimořádného volna

 

Měření tepové frekvence (TF) :

  1. změř si svou tepovou frekvenci v klidu – před začátkem testu je důležité dodržet deseti až patnáctiminutové uklidnění, měříme na vřetenní tepně, těsně nad zápěstím přiložením 2 prstů ruky, ne palce po dobu patnácti sekund) – napiš údaj
  2. provádí se 30 dřepů během 45 sekund, měříš tepovou frekvenci při zatížení (hned jak docvičíš, rychle měříš)
  3. počkáš, kdy budeš mít pocit zotavení (nebudeš zadýchaný, ale nečekáš pět minut) a opět změříš TF – všechny údaje si zapíšeš
25. 10. se budou vybírat sešity na mluvnici, literaturu a sloh!!!

Český jazyk - mluvnice

- 27. 2. test zvláštnosti větného členění (vsuvka, osamostatnělý větný člen, samostatný větný člen, věta neúplná, citoslovce, oslovení)

- DÚ na 24. 2. uč. str. 77 cv. 6a)

- DÚ na 17. 2. PS str. 27,29

- DÚ na 4. 2. PS str. 28

- 21.1. pololetní písemná práce

- 17.1. pololetní diktát

- DÚ na 6. 1. PS str. 21,22

- DÚ na 11. 12. PL slovesné třídy a vzory- cv. 3

- DÚ na 12. 12. učeb. str. 40 cv. 11 (určete všechny mluvnické kategorie)

- DÚ na 21. 11. přepsat do sešitu na mluvnici zepředu rámeček z učebnice str. 38

- 22. 11. čtvrtletní diktát

- DÚ na 18. 11. list - viz sešit na mluvnici zezadu

- 18. 11. test - druhy zájmen a druhy číslovek

- 14. 11. pravopisné cvičení - zájmena a číslovky

- DÚ na 11. 11. PS str. 45 cv. 9,10

- 7. 11. test přídavná jména (mluv.kategorie, stupňování, pravopis)

- DÚ na 7. 11. UČEB. str. 35 cv. 7

- DÚ na 23.10. PS str. 16 cv. 7,10; str. 43 cv. 2

- 23. 10. test - podstatná jména

- DÚ na 21. 10. učeb. str. 29 cv. 6

- přijímačkoví: DÚ na 18. 10. uč. str. 30 cv. 10

- DÚ na 17. 10. PS str. 14 cv. 1,2,5

- DÚ na 11. 10. PS str. 13 cv. 1,2

- 14. 10. test - nauka o slově

- DÚ na 10. 10. učeb. str. 21 cv. 6, str. 22 cv. 10, str. 80 cv. 4

- DÚ na 30. 9. PS str. 9 cv. 1,3,5

- 23. 9. vstupní písemná práce

- DÚ na 16. 9. komplexní jazykový rozbor

- DÚ na 12. 9. PS str. 36 cv. 3, str. 37 cv. 5

- DÚ na 9. 9. PS str. 2 cv. 3, str. 3 cv. 6

Český jazyk - dílna čtení

- 2. 12. referáty o knize

- 9. 12. vybírání čtenářských deníků se 4 zápisy z četby

Český jazyk - sloh

- 25. 10. test slohové postupy a funkční styly

Český jazyk - literatura

- 6. 3. prezentace a hodnocení skupinové práce: Karel Poláček - Bylo nás pět