Český jazyk 8

 Úkoly v rámci mimořádného volna:

V případě jakýchkoli dotazů se na mne obracejte na: jaroslava.stupavska@skola-rosice.net .

Dobrý den, od příštího týdne budeme mít vždy 1x týdně hromadný videoovor pomocí Messengeru, kde si vysvětlíme probírané učivo, zodpovíme dotazy, atd. Prosím, aby si všichni, kteří mají možnost, zprovoznili Messenger. První společný videohovor proběhne ve středu, 1. 4., od 10.00. Společná výuka bude trvat 30 - 45 min. 

 

Úkoly 23.- 27. 3. 2020

 MLUVNICE:  

- soustředěně a poctivě si projdi nahranou prezentaci níže, vytvářej jednotlivé úkoly, zkontroluj se, navrať se k dalším úlohám a takto zvládni celou prezentaci

- uč. str. 66 cv. 10 – celé – vypracuj do sešitu na mluvnici zezadu, vyfoť a zašli mi na email, máš-li problém s vyfocením a zasláním, odpovědi napiš do emailu) – zašli do 24. 3. 2020, žáci, kteří splnili: Tom, Kuba, Áďa

- uč. str. 41 cv. 2 - vyfoť a zašli mi na email, máš-li problém s vyfocením a zasláním odpovědi napiš do emailu) – zašli do 25. 3. 2020 - žáci, kteří splnili: Tom, Ondra, Denča, Eliška, Adam, Kuba, Áďa

- PL Poměry nahraný níže si vytiskni a vlep do sešitu na mluvnici zepředu, pokud si list nemůžeš vytisknout, přepiš si do sešitu, vypracovaný list vyfoť a zašli mi na email, máš-li problém s vyfocením a zasláním, odpovědi napiš do emailu) – zašli do 27. 3. 2020 - žáci, kteří splnili: Tom, Áďa, Eliška

LITERATURA:

- přečti si text: Lakomec (nahraný v souborech níže), do sešitu na literaturu zepředu si přepiš otázky vztahující se k textu, zodpověz je a odpovědi zapiš do sešitu, své vypracování úkolu vyfoť a zašli mi na email do 23. 3. (máš-li problém s vyfocením a zasláním přes email, zapiš své odpovědi do emailu), žáci,kteří splnili: Tom, Denča, Ondra, Adam, Áďa

 SLOH:

- uč. str. 114 cv. 8 přečti si úvahu a vytvoř úlohy a,b,d + vymysli 3 témata, na která bys rád/ráda napsala úvahu


Úkoly 11.- 20. 3. 2020

 MLUVNICE:  

- uč. str. 64 cv. 6 a,b

- uč. str. 65 cv. 9 (všechna cvičení)

- PS str. 27 - 30 (některá cvičení máte již hotová)

 LITERATURA:

- vybrat si jednoho realistického světového či českého spisovatele a vytvořit na něj referát (min. 3 informační zdroje, minimálně 1 A4 - Times New Roman 12, plus obrázek - nevztahuje se do rozsahu referátu, zdůvodnění výběru daného autora, zaměřit se na jeho dílo, charakteritické znaky díla, přínos, .. referát nespočívá v systému práce CTR+C -) CTR+V), referát bude vytvořen na PC a zaslán na email (jaroslava.stupavska@skola-rosice.net) do 18.3.2020 - úkol splnili pouze: Tom, Denča, se zpožděním Adéla a Adam

 SLOH:

- PS str. 62-63

V rámci nynějšího samostudia všem doporučuji procvičování na níže uvedených odkazech (aktuálně se především zaměřte na pravopisnou skupinu bě/bje,pě, mě/mně, vě/vje, vedlejší věty, významové poměry mezi hlavními větami, vedlejšími větami a větnými členy):

www.naucsepsat.cz

www.procestinu.com/

https://zcsol.cz/index.php?s=stranky_predmetu/e_learning/ucebnice_cj&fbclid=IwAR0_MQv7r5-bt5CZ4enmKdyY6QFx8ATDSThzjAWOoD_xxoYcyLFAmVAbcxA

www.pravopisne.cz

www.umimecesky.cz

www.mojecestina.cz


 


4. 11. se budou vybírat ke kontrole sešity na mluvnici, literaturu a sloh!!!

Český jazyk - mluvnice

- DÚ na 25. 2. učeb. str. 60 cv. 24

- 24. 2. zkoušení recitace Máj

- DÚ na 21. 2. uč. str. 58 cv. 17,18,19
-  DÚ na 17. 2. uč. str. 53 cv. 4,5

- 20. 1. pololetní písemná práce

- 15. 1. pololetní diktát - předložka s,z, předpony s,z,vz

- DÚ na 18. 12. lísteček - slovesný vid

- 10. 12. DÚ z PS str. 18 cv. 3, str. 19 cv. 6

- DÚ na 29. 11. uč. str. 24 1. dva odstavce - uřči slovní druhy

- čtvrtletní diktát (bě/bje, pě, mě/mně, vě/vje) - 25. 11.

- DÚ na 15.11. PS str. 26

- DÚ na 12. 11. zapsat rámeček z učeb. str. 19 do sešitu na mluvnici zepředu

- 8.11. pravopisné cvičení mě/mně

- DÚ na 8. 11. PL - mě/mně - cv. 8,9

- DÚ na 4. 11. uč. str. 22 cv. 7 a-e

- DÚ na 25. 10. PS str. 13 cv. 12,13

- DÚ na 18. 10. učeb. str. 12 cv. 6

- 15. 10. pravopisné cvičení - pravop. skupina bě/bje

- DÚ na 15. 10. PS str. 27 cv. 2,3

- DÚ na 30. 9. PS str. 10 cv. 12,13

- 23. 9. vstupní písemná práce

- DÚ na 13. 9. PS str. 24 cv. 6,7

- DÚ na 9. 9. PL - cv. 25 a,b,c


Český jazyk - sloh

- 12. 11. test - slohové postupy a funčkní styly


Český jazyk - literatura

- 11. 11. test baroko + Jan Amos Komenský

- 9. 3. test: Národní obrození


Český jazyk - dílna čtení

- 27. 11. referáty o knize

- 4. 12. čtenářské deníky se 4 zápisy