Český jazyk 6

 Úkoly v rámci mimořádného volna:

V případě jakýchkoli dotazů se na mne obraťte: jaroslava.stupavska@skola-rosice.net 

Dobrý den, od příštího týdne budeme mít vždy 1x týdně hromadný videoovor pomocí Messengeru, kde si vysvětlíme probírané učivo, zodpovíme dotazy, atd. Prosím, aby si všichni, kteří mají možnost, zprovoznili Messenger. První společný videohovor proběhne ve středu, 1. 4., od 9.00. Společná výuka bude trvat 30 - 45 min. 

Úkoly 23.-27.3.2020

MLUVNICE: 

 - uč. str. 66 cv. 5 a) + vypiš základní skladební dvojice a urči druh přísudku (pomůže Ti pomůcka, kterou jsme si tvořili ve škola – čtvrtka) - vypracovaný úkol zašli na můj email do 23.3.2020 - žáci, kteří splinili: Esťa, Zuzka, Terča, Kája, Lucka, Anet, Sofča, Honza, Ondra, Amča, Laura, Nela, Jirka, Kryštof, Ríša,Anet

- PL - základní skladební dvojice, najdeš v příloze níže, PL si vytiskni a vlep do sešitu na mluvnici zepředu, pokud si list nemůžeš vytisknout, přepiš si do sešitu, vypracovaný list vyfoť a zašli mi na email, máš-li problém s vyfocením a zasláním, odpovědi napiš do emailu) – zašli do 26. 3. 2020 - žáci, kteří splinili: Esťa, Lucka, Terča, Zuzka, Honza, Amča, Kája, Laura, Nela, Anet, Jirka, Kryštof

LITERATURA:  

- zapiš si zápis do sešitu na literaturu zepředu

Pohádky

 • Epický literární žánr (má děj)
 • Útvar lidové slovesnosti
 • Zakládá se na fantastickém příběhu
 • Typické znaky: smyšlené bytosti (skřítci, víly, draci, čarodějnice), magická čísla (3, 9, …),typické formulace (bylo, nebylo; za devatero horami; zazvonil zvonek a pohádky je konec)

Lidová pohádka

 • Součást ústní lidové slovesnosti
 • Tyto pohádky byly sbírány a postupně umělecky zpracovány
 • Sběratelství pohádek se věnovali především: Božena Němcová, Karel Jaromír Erben

Moderní pohádka= autorská, umělá

 • V Čechách přibližně od 20. let 20. století 
 • Autor vymýšlí buď nový příběh, vkládá vlastní autorství do motivu lidových pohádek nebo zpracovává lidové pohádky různými způsoby
 • Autoři někdy čerpají ze současného života čtenářů, používají aktuální jazyk, jevy
 • Nejznámější čeští autoři: Josef a karel čapkové, Zdeněk Svěrák Jan Werich, Václav Čtvrtek

- přečti si pohádku: Lakomá Barka na následujícím odkazu: http://pohadky-online.eu/fimfarum/lakoma-barka/ , zapiš si otázky vztahující se k textu do sešitu na literaturu, zodpověz je, vyfoť je a pošli mi na email (máš-li problém s vyfocením a zasláním, odpovědi napiš jak do sešitu, tak do emailu) – zašli do 27. 3. 2020- žáci, kteří splinili: Esťa, Lucka, Anet, Honza, Sofča, Ondra, Ríša, Zuzka, Terča, Ríša, Kája, Anet, Kryštof, Nela

Otázky k textu:

1)    Urči literární druh ukázky:

2)    Rozhodni, zda se jedná o pohádku lidovou či umělou, svoji odpověď zdůvodni.:

3)    Napadá Tě další stejným způsobem zajímavý název obce?

4)    Kde se odehrává děj?

5)    Jaká byla Barka? Dolož jejím chováním.

6)    Kdo dopadl lupiče?

7)    Kdo byl lupičem?

8)    Jak to s lupičem dopadlo?

SLOH:

- jelikož se právě věnujeme dopisu, napiš osobní dopis (zvol si z možných adresátů: a) zdravotníkům, hasičům, policistům a všem záchranářům, kteří v dnešní době tak hodně pomáhají, b) paní učitelce Stupavské nebo c) kamarádovi, s kterým teď nemůžeš být v kontaktu), nezapomeň na veškeré náležitosti, které má obsahovat, píšeš-li rukou, bude dopis na 1 A5, píšeš-li na počítači rozsah bude minimálně půl 1 A4, vypracovaný úkol mi zašli na email do 25. 3. 2020 - žáci, kteří splnili: Lucka, Honza, Ondra, Terča, Zuzka, Kryštof, Sofča, Nela,Esťa, Jirka, Amča, Kája

 

Úkoly 11.-20.3.2020

MLUVNICE: 

 - uč. str. 66 cv. 1 celé - vypracovaný úkol zaslat na email (jaroslava.stupavska@skola-rosice.net) do 18.3.2020 -úkol nesplnili: David, Andrea

- PS str. 30-31

LITERATURA: 

- vybrat si jednoho světového či českého spisovatele, který se věnoval literárnímu žánru pohádka, a vytvořit na něj referát (min. 3 informační zdroje, minimálně 1 A4 - Times New Roman 12, plus obrázek - nevztahuje se do rozsahu referátu, zdůvodnění výběru daného autora, zaměřit se na jeho dílo, charakteritické znaky díla, období, v němž působil, přínos, .. referát nespočívá v systému práce CTR+C -) CTR+V), referát bude vytvořen na PC a zaslán na email (jaroslava.stupavska@skola-rosice.net) do 20.3.2020 - nevypracovali: David, Andrea

SLOH:

- PS str. 52 - 54

V rámci nynějšího samostudia všem doporučuji procvičování na níže uvedených odkazech (aktuálně se především zaměřte na základní skladební dvojici a shodu podmětu s přísudkem):

www.naucsepsat.cz

www.procestinu.com/

https://www.gramar.in/cs/?fbclid=IwAR055NGAYNLIwL0rXQhnejKFW9dbLe21Y3D3J0uwLcXD6C84gZ4TxxO38Nc

https://zcsol.cz/index.php?s=stranky_predmetu/e_learning/ucebnice_cj&fbclid=IwAR0_MQv7r5-bt5CZ4enmKdyY6QFx8ATDSThzjAWOoD_xxoYcyLFAmVAbcxA

www.pravopisne.cz

www.umimecesky.cz

www.mojecestina.czInternetové stránky na možné domácí procičování:

www.pravopisne.cz

www.mojecestina.cz

www.umimecesky.cz 


4. 11. se budou vybírat ke kontrole sešity na mluvnici, sloh a literaturu!!


Český jazyk - mluvnice

- DÚ na 26. 2. Učeb. str. 57 cv. 5

- DÚ na 19.2. PS str. 25 cv. 6, str. 26 cv. 9

- DÚ na 17. 2. PS str- 24 cv. 1,3, str. 27 cv. 14,16

- DÚ na 5. 1. PL - číslovky cv. 6

- 22. 1. pololetní písemná práce

- 15. 1. pololetní diktát - koncovky přídavných jmen

- DÚ na 13. 1. PL - zájmena

- DÚ na 6. 1. PL- domácí vánoční procvičování

- DÚ na 18. 12. PS str. 18 cv. 25-27

- DÚ na 2. 12. PS str. 15 cv. 5,6

- DÚ na 25. 11. PL - psaní velkých písmen, cv. 1

- 21. 11. čtvrtletní diktát - vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen

- DÚ na 6. 11. PS str. 10 cv. 10

- DÚ na 4.11. PS str. 9 cv. 5,6

- DÚ na 16. 10. lísteček - rozbor stavby slova

- DÚ na 14. 10. PL - předpona s,z,vz - cvičení h,i,j

- DÚ na 10. 10. PL - předpona s, z, vz - cvičení e,f

- DÚ na 9. 10. PS str. 7 cv. 1,2,3

- DÚ na 25. 9. PS str. 9 cv. 3

- 25. 9. test - útvary jazyka

- DÚ na 20. 9. uč. str. 104 cv. 3 (přepsat do spis. češtiny)

- DÚ na 9. 9. učeb. str. 7 cv. 2 (3 řádky)

- DÚ na 6. 9. cv. 52,53 - vyjmenovaná slova


Český jazyk - literatura

 - 6. 3. test (ústní lidová slovesnost - rčení, přísloví, pranostika; báje, bajky, pověst)

Český jazyk - sloh

- DÚ na 16 12. popis pracovního postupu  - recept (zaslat ideálně na email)

- DÚ na 25. 9. vyřešit úkol - vyplnění podacího lístku a poštovní poukázky A

Dílna čtení

-referát o knize 29. 11. (dívky), 6. 12. (chlapci)

- 13. 12. vybírání čtenářských deníků (se 4 zápisy)

PřílohaVelikost
PDF icon zakladni_skladebni_dvojice_pl.pdf201.93 KB