Český jazyk 5

Distanční výuka od 14.10. - 23.10. 2020

Společné online hodiny Čj:

středy: 8:50 - 9: 35(od 9:40 -10:25 Vlastivěda)

pátky: 8:50 - 9:35 

pondělí (19.10.): 9:40 -10:25

Začínáme zítra (14.10.) v 8:50 hod.

Na výuku připravit: PS, učebnici, psací potřeby.

Ve středu 14.10. na distanční výuce jsme probírali: PS, str.16,zadán dom. úkol na pátek 16.10. po straně stránky  16 pravopisná cvičení.

V pátek 15.10. zadán dom.úkol na pondělí 19.10: PS, str. 19/ dvě cvičení po straně stránky (žáci si označovali do PS).

V pondělí 19.10. zadán dom. úkol na středu 21.10.: PS ,str. 20/ dvě cvičení po straně stránky(pravopis,předpony)


Týden 5.10. -9.10. 

Téma: Slova nadřazená, podřazená  souřadná. PS str. 10, 11.

Čtení: Čteme společně ukázky z čítanky, téma - vědeckofantastické romány a příběhy ( sci-fi literatura).

Doporučuji hlasité čtení doma. 

Sloh: trénujeme slohový útvar: popis 

D. úkol na 12.10 : PS str. 29/ celá strana - opakování vyjm. slov po B

12.10. : test- opakování: Pročti si v PS cvičení, která jsme řešil a jsi připraven na test!

-Význam slov( synonyma, antonyma, homonyma) 

-Slova nadřazená, podřazená  souřadná

 

Týden 29.09 - 2. 10. 

Diktát  29.9. nedopadl moc dobře. Prosím o neustálé opakování vyjmenovaných slov. 

Téma:Význam slov( synonyma, antonyma, homonyma) - PS str. 5 -vše, str. 6 - vše, str. 7/ cv.2, str. 8 -vše.

Čtení: Čítanka,téma -Naše vlast.

D.úkol na 5.10. je zapsán v diářích:PS str. 9/ cv. 1, PS str. 7 / pravopis v sloupci po straně ( doplň i - y).

 

Týden 5.9. - 26.9.

Z důvodu pracovní neschopnosti zapisuji informace až nyní.

Pracujeme s PS Hravá čeština a učebnicí Český jazyk - Fraus. Čítanky máme ve škole. Používáme staré vydání " Čítanka - nová škola", ve které čteme zajímavé články k učivu vlastivědy ( Staroměstský orloj, Golém, Česká republika, ...). Další čítanka je od nakladatelství Fraus s ukázkami z dobrodružných, fantastických, scifi knížek, ukázkami z poezie, ... .

Vzhledem k nejisté situaci vynechávám v 1. pololetí dílnu čtení. Žáci mají číst doma svoji knihu (jedna kniha v 1. pololetí). Ve třídě máme třídní knihovičku s hezkými knihami určenými pro 5. ročník. Většina žáků má u mne svoje knihy určené  pro projekt:"Čteme s druháky". Z důvodu zákazu stýkaní se žáků různých tříd, tento projekt bude posunut. Knihy rozdám žákům zpět příští týden domů.

Opakujeme (gramatické jevy) ze 4. i 3. třídy. Začali jsme vyjmenovanmi slovy -viz školní sešit. V rámci upevňování poznatků se k vyjmenovaným slovům budeme ještě vracet, např. PS str. 29 - 35. Začali jsem Národní jazyk -nářečí, PS str. 2,3 - hotovo.

V úterý 29.9. si napíšeme diktát na vyjmenovaná slova.