Angličtina 5

 

1.9. - 11.9.2020

 • Kontrola pomůcek a potřeb na Aj, podepisování sešitů, linkování okrajů (do úterý 15.9.)
 • Seznámení s obsahem a cíli výuky Aj

 

14.9. - 24.9.2020

 • Představení se, pozdravy, konverzace
 • Pracovní sešit strana 2, cvičení 1, 2; strana 3, cvičení 3, 4
 • Opakování čísel do 100, diktát čísel
 • Pracovní sešit strana 6, cvičení 1, 2, 3, 4
 • Slovník - zapsat slovíčka, naučit - PS strana 74: 1 Introduction, A Hello
 • 24.9. test - diktát čísel
 • Učebnice strana 6 In the classroom, cvičení 1, 2, 4
 • Pracovní sešit strana 5, cvičení 2, 3, 4, 5
 • Do slovníku zapsat slovíčka strana 74, 1B - ke slovu woman - do 1.10.
 • Testy: 29.9. - rozhovory (viz PS strana 2 - 3), 1.10. - otázky a odpovědi (What´s your name? Do you like ice cream? apod. - podobné otázky jsou ve školním sešitu) 

Možnost procvičování: 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/chitchatkrizovky.pdf?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://elt.oup.com/parents/resources/oxfordparents/?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub