Angličtina 4

 Pomůcky na školní rok 2019-2020:

 

ANGLICKÝ JAZYK 4. třída

SEŠIT ŠKOLNÍ/DOMÁCÍ Č. 424 - 1ks

MLUVNICKÝ NOTES Č. 544 1ks

BAREVNÉ CENTROPENY tenké 4ks

VELKÁ FOLIE (DVOJITÁ)

OBALENÉ UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠITY, PODEPSANÉ

DESKY NA SLOVNÍ ZÁSOBU (A4) + DESKY NA  PORTFOLIOVÉ MATERIÁLY (A4)

15 ks euroobalů

Nůžky, lepidlo

Plastová kapsa s klopou (na obrázky)

 

Základem přípravy žáků na vyučování je práce se školním diářem, kde jsou uvedeny všechny informace k domácí přípravě, úkolům a testům. Žáci mají každodenně sledovat zápisy v diáři a připravovat se podle nich na výuku.

Začátkem školního roku probíhá opakování a procvičování učiva ze 3. ročníku:

září - říjen:

 • Hello again - představení se, tvoření vět o sobě ("About me")
 • Opakování slovní zásoby ze 3. ročníku pomocí obrázkové opory
 • Music time - slovní zásoba týkající se hudebních nástrojů
 • Sports time - slovní zásoba týkající se spotrů, tvoření vět: I can/I can´t (co umím/neumím dělat, na co umím/neumín hrát)
 • Na každou hodinu si zopakovat slovní zásobu v "My dictionary", tato slovní zásoba bude prověřována průběžně v hodinách formou krátkých testů 

listopad:

 • What´s in the house - slovní zásoba týkající se domu: místnosti, vybavení domu
 • Domácí úkol: pracovní sešit strana 8, cvičení 6 (do 14.11.)
 • Test 14.11. - slovní zásoba: Sports time, doplňování vět k obrázkům (př. She can skate. He can´t play basketball.

 

prosinec - únor:

 • Be healthy! - slovní zásoba
 • Pokyny - jak pečovat o své zdraví 
 • Doplňování slovní zásoby do textu - porozumění textům
 • Otázky, odpovědi - jednoduchá konverzace (What´s your name? How old are you? How are you? Do you like fish?)
 • Opakování lekce 1 - 3.
 • My town - slovní zásoba
 • Orientace v plánku města
 • Anglická města, čtení textu, překlad (porozumění)

 

Samostatná práce na období 11.3. - 20.3.2020, domácí příprava:

1. Opakování slovní zásoby 1. - 4. lekce: Music time, Sports time, What´s in the house?, Be healthy, My town (My dictionary 2) - písemně pomocí proužku papíru (proužky uschovat ke kontrole)

2. Osvojení slovní zásoby - On holiday, naučit slovíčka strana 10, nově vyplnit stranu 11, naučit slovíčka (My dictionary 2)

3. Číst a překládat texty v učebnici strana 24 - 26 (písemně na volný list papíru)

4. Pracovní sešit - vypracovat tato cvičení: strana 21, cvičení 5; strana 24, cvičení 1, 2; strana 25, cvičení 3; strana 27,  cvičení 7 

 

Samostatná práce na období 23.3. - 27.3.2020, domácí příprava:

1. Osvojení slovní zásoby A sunny day - strana 12 v příloze My dictionary 2 - vytisknout, doplnit; pokud nemáte možnost tisku, opište si slovíčka na zvláštní papír, využívejte dále při práci v PS, učebnici a při procvičování na internetu:

https://www.skolavrbatky.cz/data/E_learning/hotpotweb/slovicka/chitchatII/unit6dd.htm

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5501

Pokud neznáte nějaké slovo, vyhledejte jeho význam na internetu, při hodinách Aj jsme využívali:

https://www.seznam.cz/

2. Učebnice strana 28 (napište na volný list papíru):

a) Rozhovory - 5 obrázků - přečíst a zapsat překlad vět 

b) Úkol dole - přiřadit větu k obrázku, zapsat  (např. 1d)

3. Pracovní sešit - strana 28, cvičení 1, 2

 

Samostatná práce na období 30.3. - 3.4.2020, domácí příprava:

 1. Opakování slovní zásoby: 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/directions/cv3.htm

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/city/places-1

2. Pracovní sešit strana 31, cvičení 8; strana 32, cvičení 1,2

3. Počasí dále procvičovat v následujících cvičeních:

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/weather/weather8.htm

4. Práce s časopisem Hello Kids! - vybrat si alespoň jednu (libovolnou) stránku, doplnit

 

 

Přihlaste se do aplikace WocaBee.  Jedná se o novou aplikaci, která výrazně pomáhá žákům s učením se slovíček cizího jazyka rychle, jednoduše a zábavným způsobem. Funguje online a na každém zařízení: počítač, tablet, mobil. Při registraci požádejte o pomoc někoho z rodičů nebo staršího sourozence.

Postupujte následujícím způsobem:

1. Zaregistrujte se na www.wocabee.app >> "Otevřít aplikaci" >> "Zaregistrovat se"

2. Přihlaste se, klikněte na: Nastavení >> Přiřadit třídu

3. Zadejte 6 místný kód: tento kód bude zaslán na email, který byl uveden v kontaktech na zákonné zástupce (každý má svůj kód)

kód zasílá škole společnost WocaBee spolu s informacemi - bude součástí emailu (zkopírováno)

Pomoci vám může také video s návodem, jak postupovat:
https://www.youtube.com/watch?v=rLQvFmYplr0

 

Samostatná práce na období 6.4. - 17.4.2020, domácí příprava (9.4. - 13.4. velikonoční prázdniny):

1. Zopakujte si slovní zásobu Holiday:

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/holiday/index.htm

2. Pracovní sešit strana 33, cvičení 3; Quiz time - A

3. Slovní zásoba Easter:

a) pracovní sešit strana 64, cvičení 1 - přečti a přelož slova a slovní spojení, můžeš si zapsat překlad k obrázkům; neznámá slova vyhledat ve slovníku na internetu

b) pracovní sešit strana 64, cvičení 2

4. Nová slovní zásoba - My dictionary 2, strana 13 - Space school, vyplnit stranu, naučit slovíčka (vytisknout z přílohy, pokud nemáte tiskárnu, přepsat slova na papír: anglicky - česky)

5. Pokračuj v procvičování slovní zásoby v aplikaci WocaBee, budou přidány další tematické okruhy

 

Happy Easter!

 

Samostatná práce na období 20.4. - 24.4.2020, domácí příprava:

1. Tento týden se zaměříme na opakování a procvičování slovní zásoby v aplikaci WocaBee. Budou přidána další témata. Zopakujte si dosavadní slovíčka (někteří nemají hotové ještě všechny úkoly) a začněte pracovat se slovíčky dalšími. Já v této aplikaci vidím, jak se vám práce daří, kolik cvičení jste již zvládli, kdy jste se naposledy přihlásili a kolik máte získaných bodů. Mohu zde tedy kontrolovat vaši práci. V dalším týdnu si pak vyzkoušíme v této aplikaci malý test. 

2. Dokončete všechny již dříve zadané úkoly, využívejte webové stránky k procvičování

 


Samostatná práce na období 27.4. - 30.4.2020, domácí příprava:

1. Opakování - pracovní sešit strana 33, Quiz time - B

2. Pracovní sešit strana 35, cvičení 3; strana 37, cvičení 7

3. Pokračuj v procvičování slovní zásoby ve WocaBee - nová témata: Holiday, Sports time

4. Test ve WocaBee - vyzkoušíme, jak se nám podařilo naučit se slovíčka z tematického okruhu My town a House. Test bude spuštěn 30.4. a můžete ho vypracovat v časovém rozmezí 8:00 - 19:00 hodin.


Samostatná práce na období 4.5. - 7.5.2020, domácí příprava:

1. Opakování slovní zásoby ve WocaBee, procvičovat nová témata

2. Nová slovní zásoba - My dictionary 2, strana 14 - What´s on TV?, vyplnit stranu, naučit slovíčka (pracovat obvyklým způsobem)

3. Pracovní sešit strana 38, cvičení 1, 2

 

Samostatná práce na období 11.5. - 15.5.2020, domácí příprava:

1. Nová slovní zásoba - My dictionary 2, strana 15, 16 - My free time, vyplnit strany, naučit slovíčka (pracovat obvyklým způsobem). Nová slovíčka procvičovat ve WocaBee, opakovat další tematické okruhy.

2. Učebnice strana 42 - číst text, překládat (ústně)

3. Pracovní sešit strana 42, cvičení 1, 2

4. Test ve WocaBee: slovíčka z tematického okruhu School a Music time. Test bude spuštěn ve čtvrtek 14.5. a můžete ho vypracovat v časovém rozmezí 8:00 - 19:00 hodin.

5. Online výuka (Teams) - v pátek 15.5. od 10:00 - 10:45 hodin. Připravte si učebnici, pracovní sešit, psací potřeby, My dictionary 2. Zkontrolujeme si práci zadanou tento týden.

 

Samostatná práce na období 18.5. - 22.5.2020, domácí příprava:

1. Zopakuj si slovní zásobu My free time:

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/activity/aktivity3.htm

2. Učebnice strana 43, čtení textu a překlad (ústně) – porozumění textu, svůj překlad si zkontroluj – dole přiložen soubor s názvem My free time – pomůže ti se zvládnutím lekce 9 (překlady textů v učebnici)

3. Pracovní sešit strana 43, cvičení 3, 4

4. Opakuj si slovní zásobu ve WocaBee

5. Náhradní test ve WocaBee bude v úterý 19.5. – pro ty, kteří měli problémy s připojením minulý týden nebo na test zapomněli, pro ostatní je test dobrovolný (zkusit si ještě jednou nebo zlepšit svůj výkon…)

6. Online výuka (Teams) - středa 20.5., 12:30 – 13:00 hodin. Připravte si učebnici, pracovní sešit, psací potřeby, My dictionary 2. Projdeme si práci zadanou tento týden.


Samostatná práce na období 25.5. - 29.5.2020, domácí příprava:

1. Nová slovní zásoba - My dictionary 2, strana 17, 18 - Amazing animals, vyplnit strany, naučit slovíčka (pracovat obvyklým způsobem). Nová slovíčka procvičovat ve WocaBee, opakovat další tematické okruhy.

2. Učebnice strana 48, prohlédnout obrázky, přiřadit čísla (obrázky zvířat) k větám, přečíst rozhovory, přeložit 

3. Pracovní sešit strana 48, cvičení 1, 2

4. Test ve WocaBee: slovíčka z tematického okruhu A sunny day a On holiday. Test bude spuštěn ve čtvrtek 28.5. a můžete ho vypracovat v časovém rozmezí 8:00 - 19:00 hodin.

5. Online výuka (Teams) - středa 27.5., 12:30 – 13:00 hodin. Připravte si učebnici, pracovní sešit, psací potřeby, My dictionary 2. Projdeme si práci zadanou na tento týden.


Samostatná práce na období 1.6. - 5.6.2020, domácí příprava:

1. Opakování a procvičování slovní zásoby Amazing animals:

a) učebnice strana 49, číst, překládat (ústně)

b) pracovní sešit strana 49, cvičení 3, 4; strana 50, cvičení 5

2. Nová slovní zásoba: Then and now: My dictionary - strana 19, 20; pracovat obvyklým způsobem. Slovíčka dále procvičovat ve WocaBee.

3. Test ve WocaBee: slovíčka z tematického okruhu My free time. Test bude spuštěn ve čtvrtek 4.6. a můžete ho vypracovat v časovém rozmezí 8:00 - 19:00 hodin.

4. Online výuka (Teams) - středa 3.6., 12:30 – 13:00 hodin. Připravte si učebnici, pracovní sešit, psací potřeby, My dictionary 2. Projdeme si práci zadanou na tento týden.

 

Samostatná práce na období 8.6. - 12.6.2020, domácí příprava:

1. Opakování slovní zásoby Then and now: učebnice strana 52, číst texty, překládat (ústně, kdo chce, může si překlad zapsat)

2. Pracovní sešit strana 52, cvičení 1, 2 - doplňování was (byl) nebo had (měl), strana 53, cvičení 3 - doplňování slov do vět (They had... = Oni měli...)

3. Nová slovní zásoba: High numbers - My dictionary - strana 21; pracovat obvyklým způsobem. Slovíčka dále procvičovat ve WocaBee. Opakovat a procvičovat všechna slovíčka.

4. Online výuka (Teams) - středa 10.6., 12:30 – 13:00 hodin. Připravte si učebnici, pracovní sešit, psací potřeby, My dictionary 2. Projdeme si práci zadanou na tento týden.


Samostatná práce na období 15.6. - 19.6.2020, domácí příprava:

1. Opakování slovní zásoby: pracovní sešit strana 58 - 59, doplnit křížovku

2. Nová slovní zásoba: Dates - My dictionary - strana 22, pracovat obvyklým způsobem. Slovíčka dále procvičovat ve WocaBee. Výslovnost: https://www.youtube.com/watch?v=gMXFsO6PU-g

3. Pracovní sešit strana 60, vypracovat samostatně, ofotit nebo oskenovat (požádej o pomoc rodiče) a poslat do 19.6 ke zkontrolování a zhodnocení na emailovou adresu: 

marcela.kohoutova@skola-rosice.net

4. Test ve WocaBee: slovíčka z tematického okruhu Sports time a Amazing animals - ve středu 17.6. od 8:00 do 19:00 hodin

5. Online výuka (Teams) - středa 17.6., 12:30 – 13:00 hodin. Připravte si učebnici, pracovní sešit, psací potřeby, My dictionary 2.

 

19.6.2020 je termín splatnosti předplatného WocaBee

 

22.6. - 24.6.2020 (zdarma bude zpřístupněno ještě do 30.6.2020)

Opakovat a procvičovat slovíčka ve WocaBee. 


procvičování: 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled

https://agendaweb.org/vocabulary-exercises.html

 

Kontakt v případě potřeby: marcela.kohoutova@skola-rosice.net

 

Zadaná práce bude zkontrolována.


 

 

PřílohaVelikost
PDF icon Chit_Chat_2_slovniček.pdf3.63 MB
PDF icon My free time.pdf1.89 MB