Úkoly pro dobu mimořádného volna

 

 Důležité upozornění: 

Vzhledem k opakovaným zprávám o nedodržování připomínám:

je vyhlášen zákaz volného pohybu v zastavěných oblastech, tzn. po vesnici, každý, kdo vychází mimo dům, musí mít roušku, není dovoleno se sdružovat do skupin.
Pokud budou škole nahlášeny děti, které toto porušují, budeme muset řešit ve spolupráci s městskou policií a vedením obce.

Týdenní plán od 23.3.  - 27.3. 2020
 
Děkuji rodičům, kteří podporujete děti v jejich plnění úkolů, protože děti by to samy, bez vaší pomoci, těžko zvládaly.  I když situace není jistě pro mnohé z vás jednoduchá. Vážím si vaší práce.
Děti mohou sledovat na ČT 1 UčíTelka, nejen třetí ročník. Minulý týden například opakovali ve čtvrtém ročníku slovní druhy, což zrovna my probíráme v českém jazyce. 
 
Český jazyk
Cíl: Vyjmenuje řadu VS po S, zná jejich význam a učí se je využívat při psaní, upevňuje si pravopisné dovednosti spojené s VS po B,L,M,P. V jasných případech dokáže určovat rod a číslo u podstatných jmen. Popíše jednoduchou činnost. 
 • PROCVIČTE PROSÍM NA TĚCHTO ODKAZECH - příští týden připravím test na základě procvičování těchto typů cvičení
 
podstatná jména - procvičování:
(dole na liště, jsou potom další cvičení)
 • Pracovní sešit 2. díl - str. 4
 • popros rodiče, aby ti nadiktovali diktát z učebnice ze strany 83, (máš výhodu, že se na něj můžeš připravitUsmívající se), piš do sešitu školního, po té si ho podle učebnice oprav
 • učebnice -str. 84 - kapitola KUCHAŘSKÁ
- přečtěte si článek Jak vařím - do sešitu slohu napiš osnovu tohoto textu
 
1. Úvod:_______________________
2. Stať: a)______________________
            b)______________________
3. Závěr:_______________________
 
Osnova bude mít čtyři části(připomínám 1odstavec = jeden bod osnovy). Snaž se co nejvýstižněji (např. třemi slovy) vyjádřit, co se událo v odstavci - to je osnova.
 
V učebnici na straně 85 si přečti poučku, co je pracovní postup. 
 
Ve škole jsme psali popis pracovního postupu při výrobě mýdla.
Pomáháš také doma s přípravou nějakého jídla? Napiš do sešitu slohu-  popis pracovního postupu jednoduchého jídla nebo třeba s maminkou i něco pečeš. 

čtení - Lovci perel - zvolená kniha
možnost i zapojení do čtenářské výzvy - témata pro letošní rok

1. Kniha s mužským hlavním hrdinou
2. Detektivka
3. Kniha, jejíž název je v rozkazovacím způsobu
4. Kniha, jejíž název obsahuje slovo ,,malý/á/é“
5. Kniha od asijského autora
6. Kniha poprvé vydaná v roce 2018
7. Kniha od autora, jehož jméno i příjmení začíná na stejné písmeno 

 
Matematika
Cíl: orientovat se v číselné řadě do tisíce, porovnávání čísel, zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky a na stovky
 
PROSÍM PROCVIČUJTE  - opět příští týden test dle těchto cvičení
 
porovnávání čísel 
 • pracovní sešit  2. díl -  str. 8
 • učebnice str. 48 - vysvětleno zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky a na stovky, možnost i na odkazu - výukové video (zaokrouhlování na stovky)
 • pracovní sešit 2. díl - str. 9 + procvičovat na stránkách 
 • https://skolakov.eu/matematika-3-trida/zaokrouhlovani
 • stále procvičujte násobilku, sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy z praktického života (možno zavést si svůj procvičovací sešit)
 
Prvouka
Cíl: využití  jednotek hmotnosti, objemu - zopakování při vaření pokrmu
      měření předmětů 

Napiš do sešitu:
vyber si  tři věci, které potřebuješ k přípravě pokrmu, které můžeš zvážit (a zvaž je) a tři věci, u kterých můžeš říci objem 
příklad: 2 vajíčka _______g
             voda __________ml

 • Domácí úkol: změř na co přijdeš - deset věcí, které jsi změřil napiš do sešitu 
           nadpis do sešitu - MĚŘÍME DÉLKU
                         příklad: 1. penál - 26 cm

Svět práce:
připravit pokrm pro členy rodiny dle tvého pracovního postupu v sešitě slohu, ale můžeš si zvolit i jiný pokrm - budu ráda, pokud mi napíšeš na můj mail, jak se ti to povedlo

Výtvarná výchova: 
kreslený postup přípravy jídla na formát A4, dle tvého pracovního postupu v sešitě slohu nebo co ses rozhodl nakonec připravit (rozděl si papír přeložením na čtyři či osm částí - okének), do kterých budeš postupně malovat pastelkami)
 
Hudební výchova 
dechová cvičení - napodobování zvuků z kuchyně (při vaření pokrmu)
Jeden večer z tohoto týdne uspořádej koncert pro celou rodinu, kdy jim zazpíváš písničku, kterou sis připravil minulý týden pro naši třídu. Už se moc těším, až vás uslyším. Mrkající
 
Tělesná výchova
protahovací cvičení, relaxační cvičení a nezapomeň na těch 10 dřepů každé ránoLíbající
 Týdenní plán od 16.3.  - 20.3. 2020

nakladatelství Fraus nabízí zdarma přístup k interaktivním učebnicím, v případě zájmu si je můžete aktivovat i doma prostřednictvím odkazu:   

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma#rodic

Český jazyk

procvičovat pravopis vyjmenovaných slov po S

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-s

učebnice str. 78/cv. 8,10 - napsat do školního sešitu

pracovní sešit 1. díl - str. 38

učebnice str. 82 - poučka o podstatných jménech - číslo, rod (ve škole jsme začali), nutno přečíst tuto stranu  k vypracování  a pochopení cvičení v pracovním sešitě

pracovní sešit 1. díl - str. 39,40

připomínám čtení zvolené knihy do Lovců perel

Matematika

učebnice str. 43 - 47 - přirozená čísla do 1000 (přečíst trojciferná čísla, určit kolik má číslo jednotek, desítek, stovek, zápis trojciferného čísla, porovnávání čísel)

pracovní sešit 3. třída 2. díl - str. 4 - 8

Možnost procvičování:
Možnost výukových videí:
Výuková videa pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.
Pro naši potřebu - Matýskova matematika 8.díl (vyvození číselného oboru, orientace na číselné ose - od str. 2 po str.6)


Prvouka

učebnice str. 32,33 - po té pracovní sešit str. 17

 

Hudební výchova

zvolit si jakou koliv moderní píseň(od kapely, která se vám líbí) z youtube, naučit se slova a píseň zazpívat po návratu do školy před ostatními žáky(znát odkaz, abychom si mohli pustit písničku i ve škole)

Výtvarná výchova, Svět práce

výtvarná soutěž téma: BARVY JARA - libovolná technika, formát A4 nebo A3 - malba, kresba, výrobek - žáci donesou první den po skončení mimořádného volna

Pomáhat doma rodičům na zahrádce a s domácími pracemi ( vynést koš, utřít nádobí, uklidit myčku, vyluxovat, ...) 

Tělesná výchova

každé ráno 10 dřepů, trénování skákání přes švihadlo

 

 

 

 

Práce žáků od 11.3.  - 15.3. 2020

PROSÍM SLEDUJTE INFORMACE V TÉTO SEKCI, BUDOU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNY

Žáci by dle možností měli pokračovat v učivu v pracovních sešitech.

V případě dotazů či nejasností se na mě můžete obrátit - kontakt - vladimira.ticha@skola-rosice.net, případně tel. 775 929490

Doporučuji úkoly zpracovávat průběžně, vždy k danému termínu. Po návratu do školy budu úkoly kontrolovat a vypracování bude ohodnoceno. 

Matematika 

 • učebnice str. 91 - učivo o přímce (ve škole jsme přímky rýsovali, nová informace - značí se malým písmenem)
 • vypracovat v pracovním sešitě (pro 3.třídu č. 1) -  str. 47, 48
 • učebnice str. 38/cv. 12 - první dva sloupečky přepsat a vypočítat do matematiky školní

Český jazyk

Zvolit si knihu ze seznamu a přečíst do čtenářské aktivity Lovci perel, po příchodu do školy, mi žáci dodají žádanku a já jim rozdám pracovní list k této zvolené knize. 
 

Prvouka 
učebnice str. 30 -přečíst tuto stranu , po té - pracovní sešit - str. 16/ cv. 5
 
 
Různé předměty - procvičování: https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled
                                                    https://skolakov.eu/
 
 
 
 
 
 
 

Lovci perel - čtenářská aktivita - od 23. září mají žáci možnost zapojit se do aktivity Lovci perel - informace budou na nástěnce naproti 2. třídě (seznam knih je kromě nástěnky také v příloze tohoto článku). Za vyplněné otázky ke knihám získávají děti perly. Aktivita bude vyhodnocena na konci školního roku. 

Lovte s námi perly!

Lovci perel - žáci (především 1. - 3. třídy) mají možnost zapojit se do aktivity Lovci perel. Jedná se o celoroční čtenářský projekt pro děti, který lze realizovat v knihovnách či školách. Motivuje děti k četbě knížek, učí pracovat s textem a informacemi, především je však atraktivním trávením volného času a zábavou pro děti.

Tuto soutěž vyhlásil Klub dětských knihoven SKIP 08, autorkou je knihovnice Bc. Alice Hrbková z Městské knihovny Hradce Králové. Nápad pochází z roku 2010 a nadchl ostatní pracovnice dětských oddělení KMHK, které společně začaly připravovat projekt s názvem Lovci perel. Soutěž se pak s laskavým svolením autorky začala realizovat i v dalších knihovnách a školách po celé ČR.

(https://www.lovciperel.cz/o-projektu)

V naší škole nabízíme aktivitu především žákům 1. - 3. ročníku, v účasti však nebráníme ani dalším zájemcům. Zapojit se mohou i nečtenáři, kterým zatím předčítají rodiče. Za vyplněné otázky ke knihám získávají děti perly. Průběh lovení perel budeme evidovat na informační nástěnce naproti 2. třídě. Aktivita bude vyhodnocena na konci školního roku. S případnými dotazy se obracejte na p. uč. Pavlíkovou. 

Jaké knihy máte na výběr?

Vybírat můžete z celkem 2 825 knih - perlorodek (seznam je v příloze článku, vytištěný si můžete prolistovat u informační nástěnky).

 Přejeme úspěšný lov!

 

 

Informace k plaveckému výcviku:

Plavecký výcvik 1. - 3. ročník

Termíny lekcí: 7. 10. – 16. 12. 2018 (vždy v pondělí), 10 lekcí

Žáci, kteří se účastní: první hodina dle rozvrhu, svačina ve škole, odjezd v 9.00 od školy, návrat kolem 12:00, vyučování končí ve 12:20 hod.

 Žáci, kteří se neúčastní – výuka ve škole - žáci budou mít v tento den místo plavání 2 hodiny Tv (informace budou upřesněny).

S sebou: plavky, ručník, mýdlo

Předpokládaná cena: 1200 Kč (včetně dopravy), zálohu 600 Kč je nutno uhradit před zahájením kurzu (nejpozději 1. 10. 2019)

Dítě musí být k plaveckému výcviku zdravotně způsobilé – je potřeba doložit Posudek od lékaře (pozn. je možné využít např. Posudek, který mělo dítě na tábor, školu v přírodě, předchozí plavecký výcvik apod. - platnost posudku je 24 měsíců od data vydání). Posudek a Závaznou přihlášku prosím odevzdat do pátku 20. 9.2019.


 


POMŮCKY DO TŘETÍ TŘÍDY  - vše prosím označit a přinést v září:

 • do penálu: ořezané tužky č. 1, 2, 3,  pastelky asi 10 barev, gumu, ořezávátko, nůžky, pero, výsuvné lepidlo, 2fixy na mazací tabulku
 • do aktovky: desky na sešity, desky na zakládání listů, pravítko dlouhé 30cm, trojúhelníkové pravítko
 • do třídy: přezůvky, ručník s poutkem - podepsaný, stíratelnou tabulku velikosti A4- 2 fixy a hadřík , vysunovací lepidlo, balení papírových kapesníčků v krabičce, zařazovací folie 20x
 • na výtvarnou výchovu: štětec (kulatý 3x a plochý3x – různé velikosti), vodové barvy, temperové barvy, voskovky, fixy, barevné papíry, modelínu, kelímek na vodu, hadřík, paletu na míchání barev, tekuté lepidlo Herkules 130g – „se špičkou“, podložka na modelování, pracovní košili nebo zástěru, igelitový ubrus, černá tuš, druhé nůžky, druhé vysunovací lepidlo
 • na tělesnou výchovu: sáček nebo látkovou tašku - cvičební úbor (tričko, šortky, teplákovou soupravu, cvičky do tělocvičny, tenisky na ven)
 • učebnice a sešity děti dostanou v září – vše prosím obalit

 

ANGLICKÝ JAZYK - 3. třída
SEŠIT ŠKOLNÍ/DOMÁCÍ Č. 424 1ks
BAREVNÉ CENTROPENY tenké 4ks
VELKÁ FOLIE (DVOJITÁ)
OBALENÉ UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠITY, PODEPSANÉ
DESKY NA SLOVNÍ ZÁSOBU (A4) + DESKY NA PORTFOLIOVÉ MATERIÁLY (A4)
15 ks euroobalů
50 ks kancelářských papírů
Nůžky, lepidlo

 

PřílohaVelikost
Soubor Lovci Perel.docx107.51 KB