Aktuality - Sluníčka

Týdenní plán: 18. - 22. ledna 2021

INTEGROVANÝ BLOK: Leden, zamkne vodu ledem – Zvířata v zimě

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:
Kompetence k učení: Uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení.
Komunikativní kompetence: Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými
prostředky.
Kompetence k řešení problémů: Užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických,
matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy.
Činnostní a občanské kom.: Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje
odpovědně; váží si práce a úsilí druhých.
Sociální a personální kom.: Uvědomuje si, že za sebe a své jednání odpovídá a nese důsledky.

DÍLČÍ VZDĚL. CÍLE:

Týdenní plán: 11. - 15. ledna 2021

 

INTEGROVANÝ BLOK:   Leden, zamkne vodu ledem – zimní oblečení, zdraví, nemoci 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí

Kompetence k řešení problémů: řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně, náročnější s oporou a pomocí dospělého

Týdenní plán 4. 1. - 8. 1. 2021

 INTEGROVANÝ BLOK: „LEDEN ZAMKNE VODU LEDEM“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán 14. 12. - 18. 12. 2020

 INTEGROVANÝ BLOK: „ADVENTEM DO VÁNOC“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán: 7. - 11. prosince 2020

INTEGROVANÝ BLOK:     ADVENTEM DO VÁNOC – Advent a svatá Lucie

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

Kompetence k řešení problémů: řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty

Komunikativní kompetence: ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

Týdenní plán 30. 11. - 4. 12. 2020

 INTEGROVANÝ BLOK: „ADVENTEM DO VÁNOC“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán: 23. do 27. listopadu 2020

INTEGROVANÝ BLOK: “ ADVENTEM DO VÁNOC“ – Mikuláš, čert a anděl

Týdenní plán 16. 11. - 20. 11. 2020

 INTEGROVANÝ BLOK: „MYŠKÁM STYDNOU OCÁSKY“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán 2. 11. - 6. 11. 2020

 INTEGROVANÝ BLOK: „MYŠKÁM STYDNOU OCÁSKY“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán: 26. - 30. října 2020

INTEGROVANÝ BLOK:     „Podzim přichází a nese dárky“ – Česká republika

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

Stránky

Subscribe to RSS - Aktuality - Sluníčka