Aktuality - Sluníčka

Týdenní plán 20. - 24. 9. 2021

 INTEGROVANÝ BLOK: „KAŽDÁ ŠKOLA MÁ SVŮJ KONEC… A TA NAŠE ZAČÁTEK“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán: 13. - 17. 9. 2021

INTEGROVANÝ BLOK:     Každý škola má svůj konec…a ta naše začátek – Ovoce a zelenina

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: Uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení.

Kompetence k řešení problémů: Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem.

Týdenní plán 6. 9. - 10. 9. 2021

 INTEGROVANÝ BLOK: „KAŽDÁ ŠKOLA MÁ SVŮJ KONEC… A TA NAŠE ZAČÁTEK“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán od 1. do 3. září 2021

INTEGROVANÝ BLOK:     „Každá škola má svůj konec… a ta naše začátek“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán: 28. 6. - 2. 7. 2021

INTEGROVANÝ BLOK:     Letem, dětským světem – Hurá prázdniny!

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán 21. 6. - 25. 6. 2021

INTEGROVANÝ BLOK: „LETEM DĚTSKÝM SVĚTEM“ – Letní ovoce

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán: 14. - 18. 6. 2021

INTEGROVANÝ BLOK:     Letem, dětským světem – IZS, bezpečnost                    

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

Komunikativní kom.: domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

Týdenní plán 7. 6. - 11. 6. 2021

INTEGROVANÝ BLOK: „LETEM DĚTSKÝM SVĚTEM“ – Národy a národnosti

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán od 31. 5. do 4. 6. 2021

INTEGROVANÝ BLOK:     Letem, dětským světem – Den dětí                               (31. 5. – 4. 6. 2021)

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

Komunikativní kom.: ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

Týdenní plán 24. 5. - 28. 5. 2021

INTEGROVANÝ BLOK: „ŽIJEME NA ZEMI – Zvířata ze ZOO“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Stránky

Subscribe to RSS - Aktuality - Sluníčka