Aktuality - Sluníčka

Týdenní plán 19. 10. - 23. 10. 2020

 INTEGROVANÝ BLOK: „PODZIM PŘICHÁZÍ A NESE DÁRKY“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán aktivit: 12. - 16. 10. 2020

INTEGROVANÝ BLOK:     „Podzim přichází a nese dárky“ – Listnaté a jehličnaté stromy, barvy

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo.

Kompetence k řešení problémů: řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně, náročnější s oporou a pomocí dospělého.

Týdenní plán 5. 10. - 9. 10. 2020

 INTEGROVANÝ BLOK: „PODZIM PŘICHÁZÍ A NESE DÁRKY“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán: 29. září - 2. října 2020

INTEGROVANÝ BLOK:    

 Podzim přichází a nese dárky - RODINA                                                               Týden od 29. září do 2. října

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

K. k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje,

o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

Týdenní plán 21. - 25. 9. 2020

 INTEGROVANÝ BLOK: „KAŽDÁ ŠKOLA MÁ SVŮJ KONEC… A TA NAŠE ZAČÁTEK“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán: 14. do 18. září 2020

INTEGROVANÝ BLOK:     Každý škola má svůj konec…a ta naše začátek – Ovoce a zelenina

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: Uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení.

Kompetence k řešení problémů: Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem.

Týdenní plán 7. - 11. 9. 2020

 INTEGROVANÝ BLOK: „KAŽDÁ ŠKOLA MÁ SVŮJ KONEC… A TA NAŠE ZAČÁTEK“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

„Každá škola má svůj konec… a ta naše začátek“ - týden od 1. do 4. září 2020

INTEGROVANÝ BLOK:     „Každá škola má svůj konec… a ta naše začátek“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán: 22. - 26. června 2020

INTEGROVANÝ BLOK:     LETEM, DĚTSKÝM SVĚTEM – cestování, světadíly

                  

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

  • Usmívejte se – na děti, na sebe, na nás :)

 ČETBA: 

Hrůzostrašné pohádky pro malé strašpytlíky – Jiří Žáček

 

 RANNÍ KRUH:

Týdenní plán: 15.6. - 19.6. 2020

 INTEGROVANÝ BLOK: LETEM DĚTSKÝM SVĚTEM - DINOSAUŘI

 

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

-          Dodržujte nadále hygienická pravidla

-          Průběžně si odnášejte domu špinavé holínky a noste umyté, děkujeme

 RANNÍ ÚKOL:

 

 ČETBA: Dinosauří pohádky na dobrou noc  (Peter Stevenson)

Stránky

Subscribe to RSS - Aktuality - Sluníčka