Aktuality - Beránci

"Myškám stydnou ocásky" - 23.-27. 11. 2020

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

kompetence k učení-klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

kompetence k řešení problémů-rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit

Týdenní plán: 16. - 20. 11. 2020

INTEGROVANÝ BLOK:     „Myškám stydnou ocásky“ – Zvířátka na podzim

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

  • - k učení: odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
  • - k řešení problémů: chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé  

         řešení je naopak výhodou

Týdenní plán: 2. - 6. 11. 2020

INTEGROVANÝ BLOK:Myškám stydnou ocásky - Oblečení a znaky podzimu

 

"Podzim přichází a nese dárky" - 26. - 30. října 2020

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

kompetence k učení – má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

Týdenní plán: 19. - 23.10. 2020

INTEGROVANÝ BLOK:„Podzim přichází a nese dárky“ - Doprava

 

"Podzim přichází a nese dárky" - 12. - 16. října. 2020

INTEGROVANÝ BLOK:    „ Podzim přichází a nese dárky“

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

kompetence k učení

klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

kompetence k řešení problémů

Týdenní plán: 5. - 9.10. 2020

INTEGROVANÝ BLOK:     „Podzim přichází a nese dárky“ - Naše město a vesnice

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

  • - k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury a techniky, který dítě obklopuje, orientuje se v řádu a 

  dění v prostředí, ve kterém žije

„ Každá škola má svůj konec....a ta naše začátek“ - týden od 29.9. - 2.10. 2020

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

k učení - soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

k řešení problémů - řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

komunikativní - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

Týdenní plán: 21. - 25. 9. 2020

INTEGROVANÝ BLOK:     „Každá škola má svůj konec… a ta naše začátek“ - RODINA

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

„Každá škola má svůj konec…a ta naše začátek“ – 14. – 18. 9. 2020

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

k učení - klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje

Stránky

Subscribe to RSS - Aktuality - Beránci