Aktuality - Beránci

Týdenní plán: 19. - 23.10. 2020

INTEGROVANÝ BLOK:„Podzim přichází a nese dárky“ - Doprava

 

"Podzim přichází a nese dárky" - 12. - 16. října. 2020

INTEGROVANÝ BLOK:    „ Podzim přichází a nese dárky“

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

kompetence k učení

klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

kompetence k řešení problémů

Týdenní plán: 5. - 9.10. 2020

INTEGROVANÝ BLOK:     „Podzim přichází a nese dárky“ - Naše město a vesnice

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

  • - k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury a techniky, který dítě obklopuje, orientuje se v řádu a 

  dění v prostředí, ve kterém žije

„ Každá škola má svůj konec....a ta naše začátek“ - týden od 29.9. - 2.10. 2020

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

k učení - soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

k řešení problémů - řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

komunikativní - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

Týdenní plán: 21. - 25. 9. 2020

INTEGROVANÝ BLOK:     „Každá škola má svůj konec… a ta naše začátek“ - RODINA

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

„Každá škola má svůj konec…a ta naše začátek“ – 14. – 18. 9. 2020

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

k učení - klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje

Týdenní plán: 7. - 11. 9. 2020

INTEGROVANÝ BLOK:     „Každá škola má svůj konec… a ta naše začátek“

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

„ Každá škola má svůj konec....a ta naše začátek“ - týden od 1. - 4. 9. 2020

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

  • k učení - soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Týdenní plán: 9. - 13. března 2020

INTEGROVANÝ BLOK: VÍTÁME TĚ, SLUNÍČKO – Doprava a dopravní prostředky

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

  • Čtvrtek 12.3. – Divadlo Šeherezáda – Jak kůzlátka přechytračila lišku – 10:45.
  • Narozeninový den – v pátek 13.3. – suroviny prosíme donést do středy (11.3.), děkujeme.

 RANNÍ ÚKOL:

Jak na zuby aneb povídání se studentem zubního lékařství

Dnes jsme v Beránkově měli milou a příjemnou návstěvu. Přijel k nám kamarád David, budoucí pan zubař, a řekl nám spoustu zajímavých věcí o našich zubech.

Hravou a vtipnou formou jsme se dozvěděli, že každý náš zoubek má své brnění, o které je třeba pečovat před bacily, které nám v puse dělají jenom samý nepořádek; jak má vypadat a jaký má být správný kartáček, který zaručeně všechny bacily pochytá.

Stránky

Subscribe to RSS - Aktuality - Beránci