Akce školy

Projektový den "Zima okolo nás" - 2. třída

Projektový den "Zima okolo nás" – 2. třída

 

Projektový den "Zima v přírodě" - 1. třída

Projektový den "Zima v přírodě" - 1. třída


Nové logo školy

Po sloučení mateřské školy a základní školy jsme hledali logo, které vystihne toto propojení a bude nás reprezentovat. Do jeho realizace se zapojili žáci i pedagogové z naší školy, kteří měli možnost navrhnout jeho podobu. Ze všech námětů byl vytvořen finální návrh loga, který symbolizuje spojení obou škol a jejich hlavní charakteristické znaky. Na přiložených fotografiích si můžete prohlédnout jeho finální formu v barevné a černobílé verzi.

"PŘÍRODA KOLEM NÁS" - celostátní výtvarná soutěž pro děti - odevzdání prací.

Milé děti.

Správa Národního parku Podyjí vyhlašuje XXI. ročník celostátní výtvarné soutěže "PŘÍRODA KOLEM NÁS" - termín odevzdání prací do 31.3.2021.

Z důvodu distanční výuky pracujte na svých pracích doma, po návratu do školy mi práce odevzdáte a já je pošlu všechny najednou na soutěž (kromě žáků 1. třídy, kteří jsou zapojeni do soutěže v rámci výuky s tř. uč. Staňkovou).

Webinář k volbě povolání pro rodiče žáků 8. a 9. třídy

Dovoluji si Vás pozvat na velmi přínosnou akci: Podpora dítěte při volbě studijního oboru. Vzhledem k tomu, že čas běží, je toto téma jistě zajímavé pro rodiče žáků 8. třídy. 

Zájemci o seminář ať se přihlásí do pondělí 25. 1. 2021 na e-mailovou adresu groulikova@mashlinecko.cz  a v den konání jim bude zaslán odkaz, na kterém se bude webinář konat.

Školní jídelna MŠ

Školní jídelna

 

Placení za stravné

Za stravné se platí příkazem na účet školy s číslem 195 425 286/0300 a číslem variabilního symbolu, které má každý strávník přidělené od p. účetní Janečkové.

První platba je do 25. 8. a poslední platba do 20. 6. následujícího roku.

Tři králové

      Víte, jak zabít 6. ledna na Tři krále čtyři mouchy jednou ranou? Třeba takto. Doplňte vynechaná klíčová slova do textu o tomto tradičním významném dni – to šesťáci udělali v rámci distančky při češtině. Rozeberte příchod tří mudrců z východu s jejich dary pro Ježíška při on-line hodině občanky a zmiňte se o veledůležité charitativní sbírce. Poslechněte si koledu My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám při hudební výchově (třeba si ji i zazpívejte – zpěv blahodárně působí na naše plíce) a namalujte postavy Kašpara, Melichara a Baltazara ne svěcenou křídou, ale třeba tužkou nebo pastelkami při výtvarce. A je to.

Ptačí hodinka 8. - 10. ledna - Zapojte se do sčítání ptáků!

Milé dětiUsmívající se

Zapojte se do sčítání u nás přezimujícího ptactva. Stačí si přečíst návod, jak se zapojit na Jak se zapojit - Ptačí hodinka (birdlife.cz) a můžete se pustit do pozorování a počítání. 

Proč se zapojit?

Paní Zima konečně kraluje - MŠ

Spousta z nás si pod stromeček, mimo jiné, přálo také sněhovou nadílku. Na Vánoce jsme se bohužel nedočkali, proto jsme poprosili paní Zimu, aby nám nějaký ten snížek vyčarovala alespoň teď. Velkým překvapením pro nás bylo, když opravdu hromadu sněhu vykouzlila. A protože není čas ztrácet čas, hned jsme vyrazili za zimními radovánky. No, co vám máme povídat. Užili jsme si spoustu legrace. Někdo z nás se snažil vykutálet tu největší sněhovou kouli na světě, někdo vytvořil iglú pro tučňáky, jiní dělali ve sněhu andělíčky a někdo z nás prostě jen tak skotačil ve sněhu. Do školky jsme přišli trochu zmáchaný, ale přinesli jsme si hlavně spoustu zážitků, protože sníh v této době, je pro většinu z nás, vzácností.

ŠD - platby


Vážení rodiče,

 

 Platbu za školní družinu na následující měsíce (únor–červen) uhraďte do 31.1.2021.

Částku  600 Kč zašlete na číslo účtu: 195425286/0300

Variabilní číslo - 602XXX – druhé trojčíslí z variabilního čísla ze stravného.

 

V případě, že nebude správně vyplněn variabilní symbol, nelze platbu přiřadit a bude vrácena zpět na účet.

Stránky

Subscribe to RSS - Akce školy