Aj Domácí procvičování v týdnu 16.-20.3.2020

  1. Napsat do slovníčku slovní zásobu k Unit 5 ABC (PS str. 78)
  2. Číst text Record breakers v Učebnice na str. 60, přeložíte a odpovězte na otázky
  3. Mluvnice: Stupňování přídavných jmen (víz odkaz v předchozím DÚ)
  4. Workbook: cv. 5,6 str. 47
  5. Poslechová cvičení
  6. https://www.youtube.com/watch?v=3MEY-lhfHSQ
  7. https://www.youtube.com/watch?v=GlXjQi69piY
  8. Pozor! Po návratu do školy proběhne kontrola Slovníčku, Pracovních sešitu, znalostí slovní zásoby a kontrola stupňování přídavných jmen v Aj formou Testu.  
  9. V případě otázek obraťte se na můj email.