8.třída - seznam pomůcek na školní rok 2014/2015

 

            Požadavky na sešity a pomůcky

 český jazyk : možnost pokračovat, nebo nové sešity 2x 444, 1x 524, 1x 424, obaly, folie na doplňování do učebnice (A4- 1x), 1x plastové desky na euroobaly  – červená barva a 10ks euroobalů, barevná propisovací tužka, barevný fix silný – 2 barvy, lepidlo

anglický jazyk:

SEŠIT NA SLOVÍČKA Č. 564 NEBO I SILNĚJŠÍ č.584 či KNIHA 1ks + obal

SEŠIT ŠKOLNÍ/DOMÁCÍ Č. 544 NEBO 564 NEBO 584 1ks + obal

MLUVNICKÝ NOTES Č. 644 ČI SILNĚJŠÍ 1ks+ obal

100KS PAPÍRŮ DO KOPÍRKY/ŽÁK

CD k příslušné UČEBNICI  - buď čisté nové nebo si odkupte od starších spolužáků nebo si nahrajte na mp3,…

BAREVNÉ CENTROPENY(propisky, gelovky) tenké 4ks

VELKÁ FOLIE (DVOJITÁ)

OBALENÉ UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠITY, PODEPSANÉ

KRABICI NA PORTFOLIOVÉ MATERIÁLY + závěsné plastové DESKY NA TESTY(NE EUROOBAL)+ plastové DESKY NA DENÍK

cca160Kč – předplatné časopisu Hello! – platba 2.9.2014. Žlutě označené=mohou pokračovat v sešitech z předešlého ročníku, pokud tyto sešity mají příslušný počet stránek a předepsaný formát. Starší popsané sešity zakládat, nevyhazovat!!

matematikasešit 1x 460, 2 pravítka ( 1 s ryskou), tužka č.2, č.3(mikrotužka),kružítko, úhloměr, velká podložka, obaly

zeměpis: sešit  1x444, plastové desky s 10 euroobaly (vhodné pokračovat ze 7.třídy), folie na doplňování do učebnice, barevné tužky, obaly

německý jazyk: SEŠIT NA SLOVÍČKA Č. 564 NEBO I SILNĚJŠÍ č.584 či KNIHA 1ks + obal

SEŠIT ŠKOLNÍ/DOMÁCÍ Č. 544 NEBO 564 1ks + obal

MLUVNICKÝ NOTES Č. 644 ČI SILNĚJŠÍ 1ks+ obal, plastové desky s 20 euroobaly  - zelená barva

BAREVNÉ CENTROPENY(propisky, gelovky) tenké 4ks, obaly  formát A4 na učebnici a prac. sešit                           (8. třída pokračuje v PS ze 7.třídy)                                                                                                                                                                                                                                          Pokud sešity mají příslušný počet stránek a předepsaný formát mohou žáci pokračovat, starší popsané sešity zakládat, nevyhazovat

dějepis:  sešit 1x 444, 1x plastové desky na euroobaly – modrá barva, eurofolie 10 ks,

přírodopis:

chemie:

fyzika: sešit 1x 440, podložka, obaly

výchova k občanství:  sešit 1x 544

svět práce:  možnost pokračovat, nebo 1x 544

výtvarná výchova:alespoň 4 štětce (2x kulatý, 2x plochý – různé velikosti), pastelky, fixy, voskovky 24 barev, vodové a temperové barvy, paleta na míchání barev, barevné papíry, kelímek na vodu, hadřík, nůžky, vysunovací lepidlo, modelovací hmota, starý ubrus nebo noviny na lavici, krabice na pomůcky, sešit

č. 524 – 1 ks

hudební výchova: notový sešit, sešit 1x 544

tělesná výchova: cvičební úbor (tričko, kraťasy, tepláková souprava), obuv na ven a do tělocvičny

informatika: 1x závěsné desky modré, 10 x euroobaly

 

Na začátku školního roku bude vybírána částka (na školní pomůcky) 1000,-Kč na každého žáka školy.

 

Rubrika: