2.stupeň od 8.6.2020

Vážení rodiče, milí žáci!

Na 2. stupni budeme i po 8. červnu pokračovat v online výuce. Běžnou každodenní výuku nejsme schopni zajistit jak z důvodů prostorových, tak z důvodů personálních.

Protože do školy od 8.6. již mohou osobně docházet i žáci 2. stupně, nabízíme těm, kteří měli nebo mají s online výukou problémy, nově možnost konzultací se svými učiteli. Termín konzultace najdete níže v příloze - TEN SLOUŽÍ JEN PRO ČTENÍ, PŘIHLAŠUJETE SE MAILEM - VIZ NÍŽE.

Nadále budou pokračovat online hodiny předmětů!

Bude-li mít žák zájem dostavit se na konzultaci, v dostatečném časovém předstihu se prostřednictvím emailu spojí s učitelem, kterého chce navštívit, seznámí ho s problémem, který chce řešit. Učitel musí schůzku potvrdit, teprve pak může žák do školy přijít, aby se na konzultaci nepotkalo více žáků. S sebou musí přinést Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění . Toto prohlášení podepsané zákonným zástupcem stačí přinést pouze jedenkrát na první konzultaci.

Na daném odkaze najdete i TH= třídnické hodiny, kdy máte možnost potkat se se spolužáky a třídními učitelkami, řešit potřebné záležitosti. I na tyto hodiny se nahlaste předem a přineste čestné prohlášení.

O organizaci týdne 22. – 26. června Vás budeme informovat s ohledem na aktuální situaci. Vysvědčení bude vydáno dne 26.6.2020 a tím bude školní rok 19/20 ukončen.

Rubrika: